อบรมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าว

อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา สำหรับนำไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานของเรา