ขออภัยในความไม่สะดวก ขอยกเลิกการให้บริการ 

บริการจัดส่ง แรงงานต่างด้าวแบบ Sub-Contract
    (จัดส่งแรงงานพร้อม Passport, Visa, Workpermit เอกสารเพิ่มพื้นที่การทำงาน)    
    งานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต แปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ กรรมกรทำความสะอาด ฝ่ายคลังสินค้า
    จัดส่งแรงงาน 50คน+ล่าม 1คน
    สวัสดิการแรงานอยู่ภายใต้การ ดูแลของบริษัท หรือ เป็นไปตามข้อตกลง(กรณีนายจ้างมีสวัสดิการให้แรงงาน จะเป็นผลต่อการคิดอัตราค่าบริหารจัดการ)