บริการจัดหาแม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด

N & H บริการทำความสะอาด จัดส่งแม่บ้านประจำสำนักงานบริษัท โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า คอนโด อพาร์ทเม้นท์ พนักงานของเราทุกคน ผ่านการตรวจสอบประวัติตามระเบียบของทางบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งความสะอาด กิริยามารยาท และการอบรมก่อนออกปฏิบัติงานตามสายงานนั้นๆ และการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล

N & H และมีทีมงานทุกคนมีความยินดีให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านก่อนการตัดสินใจ

เสนออัตราค่าบริการทำความสะอาดแบบ
- รวมอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด
- และไม่รวมอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด

 

หลักการของการบริการ

ใส่ใจในลูกค้า เราส่งมอบการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยการมองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นพัฒนางานความรับผิดชอบ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นเพื่อความเป็นมืออาชีพ และ เพื่อศักยภาพงานของลูกค้า

เปี่ยมด้วยจิตบริการ มุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือ และบริการลูกค้าด้วยความเป็นมิตร มีความรับผิดชอบ เสียสละและทุ่มเทในการทำงานให้บริการลูกค้าเหนือความคาดหวังอยู่เสมอ

ยึดมั่นมาตรฐานและคุณธรรม ยึดมั่นการบริการด้วยมาตรฐาน และคุณภาพดำรงตนให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฏหมาย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 


บริการรับจ้างเหมางานทำความสะอาด งานแม่บ้านประจำสำนักงาน  
   
 
   

 แบบฟอร์มพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน