ปฐมนิเทศแรงงานของบริษัท NSL Food Co.,Ltd.

จัดส่งแรงงานสัญชาติกัมพูชา ประจำเดือนกันยายน 2558 และปฐมนิเทศ ก่อนเข้าทำงานที่บริษัท NSL Food Co.,Ltd. สาขาอมตะนครเฟส7 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน เป็นแนวทางปฏิบัติทุกครั้งของ N&H Service Co.,Ltd.