5 ขั้นตอน หลังจากลงทะเบียนออนไลน์ คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง

ตามมติ ครม. การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายเป็นกรณีพิเศษ

คนต่างด้าวตรวจคัดกรองหาเชื่อโควิด-19 จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายใน 16 เม.ย. 64

จัดทะเบียนประวัติภายใน 16 มิ.ย. 64

คนต่างด้าวต้องหานายจ้างและนายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ ภายใน 13 ก.ย. 64

ตรวจสุขภาพซื้อประกันสุขภาพ ภายใน 18 ต.ค. 64
* หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการพร้อมกับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้

ยื่นปรับปรุงทะเบียนประวัติ และรับบัตรชมพู ภายใน 28 ก.พ. 65

หากต้องการให้ทาง  บริษัท N&H ดำเนินการให้ โทรติดต่อมาได้ที่เบอร์ 02-102-1317
เวลาทำการ 08.30 น.-17.30 น.